Furuvik AS

E-post: post@furuvik.no

Besøks- og postadresse:
Dicks vei 12, 1366 Lysaker

Kamera på eiendommen

Det er satt opp et overvåkingssystem som lagrer filmopptak uten lyd. Opptakene slettes automatisk etter 7 døgn, men de sekvenser som viser uønskede hendelser som tyveri, innbrudd, vold, hærverk, ulovlig ferdsel/opphold mv. kan bli lagret i en mnd for behandling eller for politiets vurdering av saken. Kameraovervåkingen er skiltet.

Ingen av kameraene er montert i den hensikt å overvåke personer, men for å forebygge og verne mot nevnte uønskede hendelser og for å fremskaffe bevis.

Kontaktinformasjon: Furuvik AS
E-post: post@furuvik.no

Kontaktskjema