Arkitekten

Furuvik ble oppført i 1897 av løytnant Johan Tidemann Sverre, tegnet av hans bror arkitekt Ole Sverre.
Brødrene var født i Fredrikstad og deres far var byggmester Erik Olsen. Navneendring til Sverre 1892.

Utdrag fra Bæringen, månedens kulturminne:
“Den nasjonalromantiske stilen i arkitekturen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet hentet inspirasjon fra fortiden. Trearkitekturen fant forbilder i middelalderens stav- og lafteteknikk.

En rekke vitenskapsfolk, politikere og kunstnere bosatte seg rundt år 1900 på Lagåsen ved Lysaker. Lysakerkretsen hadde stor innflytelse i samfunnsliv og kunst, og var opptatt av å styrke Norge som nasjon. Fridtjof Nansen og malerne Erik Werenskiold og Gerhard Munthe var sentrale i miljøet. Det var økonomiske oppgangstider og herskapelige villaer ble oppførte på store eiendommer. Boligene ble tegnet av noen av landets fremste arkitekter på den tid. Blant disse nevnes Hjalmar Welhaven, Halvdan Berle, Ole Sverre, Holger Sinding-Larsen, Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg.

Arkitekt Ole Sverre var utdannet i Trondheim og Tyskland. Han regnes som en av de fremste utøvere av trearkitektur i Norge på 1890-tallet. Sverre behersket den omfattende tekniske og stilmessige utvikling fra historismen og frem til funksjonalismen. Sverre er kjent for arbeider som blant annet Holmenkollen turisthotell (brant 1914) flere bygg for Norges Landbrukshøyskole på Ås, og forretningsbygget ”Steen og Strøm” (1930) .

Furuvik, Dicks vei 12 på Lysaker tilhører bygningsmiljøet rundt Lagåsen. Den laftede bygningen har en svakt utkraget annen etasje. Alle fasadene er asymmetriske og med store vindusflater. Huset er utformet i nasjonalromantisk stil med et stort antall forseggjorte utskjæringer og dreide stolper. På verandaens brystninger er det utskårne kanoner som forteller om byggherrens militære tilknytning.
I dag brukes bygningen til kontorvirksomhet.”

Publisert: 29.08.2008
Sist endret: 15.01.2010
Forfatter: Gro Magnesen

Byggherren

Johan Tidemann Sverre gikk gradene i militæret, fra løytnant i 1891 til oberstløytnant i 1926. Han var med på å grunnlegge Norske Studenters Roklubb og ble senere formann for Centralforeningen for Idræt, Christiania TF og var Norges medlem i den Internasjonale Olympiske Komité.

Bygningen

Furuvik er oppført i stavlaft og har en utkraget annen etasje. Alle fasadene er asymmetriske og har store vindusflater. Huset er utformet i nasjonalromantisk stil med et stort antall forseggjorte utskjæringer og dreide stolper. På verandaens brystninger er det utskårne kanoner som forteller om byggherrens militære tilknytning.

Kjente kretser

Når vi vet hvem arkitekt Ole Sverre og broren, byggherren Johan Tidemann Sverre omgikks med, kan vi jo tenke oss at disse kunne være på besøk på Furuvik. En rekke vitenskapsfolk, politikere og kunstnere bosatte seg rundt år 1900 på Lagåsen ved Lysaker. Lysakerkretsen hadde stor innflytelse i samfunnslivet og kunsten, og var opptatt av å styrke Norge som nasjon.
Fridtjof Nansen og malerne Erik Werenskiold og Gerhard Munthe var sentrale i miljøet.

Som maleren Kai Fjell sa om Lysaker:
“Man trenger ikke å reise til eksotiske himmelstrøk for å få inspirasjon, man finner alt her på Lysaker eller i minnene fra barndommen.”